พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงโครงการลดภาระหนี้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

พลเอก ดาว์พงษ์ รัตนสุวรรณ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาฺธิการ นายอภิศักดิ์ ตันติวรวงศ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง พร้อมด้วยผู้บริหารระดับสูงจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ร่วมเป็นสักขีพยานในพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงโครงการลดภาระหนี้ข้าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษา ระหว่างนายพินิจศักดิ์ สุวรรณรังค์  เลขาธิการ ก.ค ศ. ปฏิบัติหน้าที่ในตำแหน่งเลขาธิการคณะกรรมการ สกสค. กับ นายชาติชาย พยุหนาวีชัย ผู้อำนวยการธนาคารออมสิน และผู้เกี่ยวข้องได้ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงโครงการลดภาระหนี้ข้าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษา  ณ ห้องประชุมเทพหัสดิน อาคารสำนักงานคณะกรรมการ สกสค. เมื่อวันที่ 14 กันยายน 2559

dSeuXFEiNH_1474014623    bOJKSvzTQd_1474014623

relXoMqTNz_1474014590  odRIVVf4eL_1474014590

wWeo8xxtx3_1474014591  98UP9fbCnM_1474014591

MeTxlTBG1L_1474014591  YtW1iCo1CO_1474014623