กฐินพระราชทานของ สกสค. ปี 2559 ณ วัดบูรพาพิทยาราม พระอารามหลวง

5CpyOPhtGH_1470382424  gaphRDqVMg_1470382422  bI54RYnn2R_1470384041   AALoroZSop_1470384041