กฐินพระราชทานประจำปี 2561

ร่วมสมทบถวายผ้าพระกฐินพระราชทานประจำปี 2561 ณ วัดโพธาราม พระารามหลวง ตำบลปากน้ำโพ อำเภอเมือง จังหวัดนครสวรรค์ ในวันเสาร์ที่ 10 พฤศจิกายน 2561

กฐิน1 กฐิน2