การประชุมสัมมนาพัฒนาศักยภาพบุคลากรระดับจังหวัด

การประชุมสัมมนาพัฒนาศักยภาพบุคลากรระดับจังหวัด สังกัด สำนักงาน สกสค.จังหวัด ภาคกลาง ระหว่างวันที่ 21-23 ธันวาคม  2561 ณ โรงแรมสองพันบุรี อำเภอเมือง จังหวัดสุพรรณบุรี โดยมี ดร.อรรถพล ตรึกตรอง ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ ปฏิบัติหน้าที่เลขาธิการคณะกรรมการ สกสค. เป็นประธานเปิดพิธี และมอบนโยบายแก่พนักงานเจ้าหน้าที่

PC212280 PC212286 PC212290 PC212295 PC212299 PC212300 PC212258 PC212303 PC212304 PC212308 DSCN3084 DSCN3085 PC212312 DSCN3515 DSCN3579 DSCN3572 DSCN3604 DSCN3607 DSCN3673 DSCN3670