การประชุมสัมมนาสมาชิกศูนย์ดูแลครูและบุคลากรทางการศึกษาผู้สูงอายุจังหวัดสุพรรณบุรี

เมื่อวันที่ 28 กรกฎาคม 2559 นายสัญญา  รอดทรัพย์ ผู้อำนวยการสำนักงาน สกสค.จังหวัดสุพรรณบุรี ได้เป็นประธานในการประชุมสัมมนาสมาชิกศูนย์ดูแลครูและบุคลากรทางการศึกษาผู้สูงอายุจังหวัดสุพรรณบุรี และได้นมัสการพระมหาอัมพร เจ้าอาวาสวัดวรจันทร์ มาให้โอวาสและรับพร พร้อมถวายสังฆทาน จากนั้นประธานศูนย์ดูแลครูฯแต่ละอำเภอได้พบปะแรกเปลี่ยนความรู้และกิจกรรมของแต่ศูนย์ฯ และร่วมรับประทานอาหารกลางวัน ณ ห้องประชุมสำนักงาน สกสค.จังหวัดสุพรรณบุรี

DSCN8593 DSCN8620 DSCN8623 DSCN8632 DSCN8782 DSCN8840 DSCN8819  DSCN8823 DSCN8662 DSCN8681 DSCN8663 DSCN8769 DSCN8801 DSCN8691 DSCN8694 DSCN8692 DSCN8677 DSCN8774 DSCN8730 DSCN8856 DSCN8860  DSCN8906  DSCN8902 DSCN8895  DSCN8879  DSCN8885    DSCN8876DSCN8854DSCN8825 DSCN8841 DSCN8911 DSCN8917 DSCN8918 DSCN8921 DSCN8928 DSCN8925 DSCN8933