การประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพพนักงานเจ้าหน้าที่และลูกจ้าง ภาคกลาง

เมื่อวันที่ 14 – 16  กุมภาพันธ์  2563  นายทองใบ   โฉมงาม ผู้อำนวยการสำนักงาน สกสค. จังหวัดสุพรรณบุรี พร้อมเจ้าหน้าที่  เข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพพนักงานเจ้าหน้าที่และลูกจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563  โดยมีนายธนพร  สมศรี  รองเลขาธิการคณะกรรมการ สกสค. เป็นประธานเปิดการประชุม โดยมีวิทยากรมาให้ความรู้เกี่ยวกับแนวทางการปฏิบัติงานการเงิน การบัญชี และการจัดซื้อจัดจ้าง  ณ โรงแรมซันธารา เวลเนส รีสอร์ท จ.ฉะเชิงเทรา

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

OLYMPUS DIGITAL CAMERA
OLYMPUS DIGITAL CAMERA

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

84406223_2866226700083699_6633484934637944832_n 84604041_2866224366750599_779744170058186752_n 84821183_2866224240083945_5140076186788954112_n 85113005_2866224040083965_5946663318331588608_n 86288929_2866226500083719_4352127572633452544_n