การประเมิน ผอ สกสค.จังหวัดสุพรรณบุรี ในรอบระยะเวลา 1 ปี

วันจันทร์ที่ 22 มกราคม 2561 คณะกรรมการประเมินผลการปฏิบัติงาน ผู้อำนวยการสำนักงาน สกสค.จังหวัดสุพรรณบุรี นำโดย นายสุทิศ ทองสนิทกาญจน์ ประธานกรรมการ นายประเสริฐ สุภิรักษ์ กรรมการ นายสุรชัย เมืองเหลือ กรรมการ นางเนตรทราย มากทรัพย์ เลขานุการ เข้าประเมินนายทองใบ โฉมงาม ผู้อำนวยการสำนักงาน สกสค.จังหวัดสุพรรณบุรี รอบระยะเวลาการปฎิบัติงาน 1 ปี

P1226041 P1226082 P1226083 P1226031 P1226033 P1226034 P1226035 P1226037 P1226038 P1226039 P1226049 P1226053 P1226054 P1226057 P1226061 P1226070 P1226073 P1226074 P1226089 P1226096 P1226098 P1226106 P1226111 P1226113 P1226116 P1226117 P1226120