กิจกรรมจิตอาสาบำเพ็ญประโยชน์ “มีแล้วแบ่งปัน” เนื่องในโอกาสเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี

เมื่อวันที่ 11 มิถุนายน 2563 นายทองใบ โฉมงาม ผู้อำนวยการสำนักงาน สกสค.จังหวัดสุพรรณบุรี พร้อมด้วยพนักงานเจ้าหน้าที่ ลงนามถวายพระพรชัยมงคลสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี เนื่องในโอกาสเฉลิมพระชนมพรรษา ณ สำนักงาน สกสค.จังหวัดสุพรรณบุรี และได้จัดกิจกรรมจิตอาสาบำเพ็ญประโยชน์ “มีแล้วแบ่งปัน” ด้วยการจัดหาอุปกรณ์และเครื่องใช้ที่จำเป็นในการลดรายจ่ายในครัวเรือนเพื่อช่วยเหลือและแบ่งปันแก่ชุมชนที่ได้รับความเดือนร้อนจากผลกระทบการแพร่ระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโควิด-19 ณ เทศบาลตำบลโพธิ์พระยา อ.เมือง จ.สุพรรณบุรี

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

S__62709767         S__62709768