กิจกรรมศูนย์ดูแลครูและบุคลากรทางการศึกษาผู้สูงอายุ จังหวัดสุพรรณบุรี ประจำปีงบประมาณ 2563

           เมื่อวันที่ 19 สิงหาคม 2563 สำนักงาน สกสค.จังหวัดสุพรรณบุรี ได้จัดกิจกรรมศูนย์ดูแลครูและบุคลากรทางการศึกษาผู้สูงอายุ จังหวัดสุพรรณบุรี ประจำปีงบประมาณ 2563 โดยนายทองใบ โฉมงาม ผู้อำนวยการสำนักงาน สกสค.จังหวัดสุพรรณบุรี ได้ให้ความรู้เกี่ยวกับระเบียบใหม่ ช.พ.ค. – ช.พ.ส. ปี 2562 และร่วมทำบุญถวายภัตตาหาร ทอดผ้าป่าสามัคคีแด่พระสงฆ์ พร้อมร่วมรับประทานอาหารและกิจกรรมนันทนาการ ซึ่งมีผู้เข้าร่วมประชุมจำนวน 100 คน ณ ห้องประชุมสำนักงาน สกสค.จังหวัดสุพรรณบุรี

 S__80658439OLYMPUS DIGITAL CAMERA

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

OLYMPUS DIGITAL CAMERA