ขอขอบคุณธนาคารออมสินสนับสนุนของขวัญปีใหม่

ขอขอบคุณธนาคารออมสินเขตสุพรรณบุรีและธนาคารออมสินทุกสาขา ที่สนับสนุนของขวัญในการจัดงานปีใหม่ของพนักงานเจ้าหน้าที่และลูกจ้างของสำนักงาน สกสค.จังหวัดภาคกลาง มา ณ โอกาสนี้ด้วยคะ

PC182197 PC182193

PC182204 PC182200