ขอต้อนรับ นายทองใบ โฉมงาม เนื่องในโอกาสเข้ารับตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักงาน สกสค.จังหวัดสุพรรณบุรี

เมื่อวันพฤหัสบดีที่  15  ธันวาคม 2559  นายทองใบ   โฉมงาม  เข้ารับตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักงาน สกสค.จังหวัดสุพรรณบุรี  พนักงานเจ้าหน้าที่และแขกผู้มีเกียรติร่วมแสดงความยินดี

PC150987  PC150990   PC150993   PC150998   PC151005   PC151064    PC151066   PC151069   PC151075   PC151083   PC151072   PC151078   PC151084   PC151088   PC151089   PC151092   PC151093   PC151095  PC151098   PC151100   PC151103   PC151105   PC151108   15554943_1298814093491642_1406906548_n   PC151111   PC151110   PC151115  PC151120   PC151124   PC151125   PC151128   PC151132   PC151136   PC151135   PC151143   PC151144   PC151139   PC151149   PC151152   PC151153   PC151154   PC151156   PC151161   PC151162   PC151163   PC151174      PC151192   PC151187      PC151018   PC151015   PC151030   PC151020     PC151061   PC151168   PC151189      15591685_1298814273491624_969483872_n    15592421_1298814476824937_609450583_n   PC151177   PC151173    15555029_1298814346824950_1538388110_n   15556026_1298814240158294_1765515877_n    PC151196      PC151201   PC151202   PC150973   PC150977   PC151207   PC151213   PC151212   PC151216  PC151221   PC151223   PC151238   PC151239   PC151241   PC151292   PC151295    PC161297  PC151257   PC151260   PC151267   PC151281   PC151282   PC151284     PC151225   PC151227   PC151228   PC151230   PC151231   PC151045   PC151044   PC151043   15554794_1298813523491699_179519141_n   15555753_1298813580158360_2131622324_n   15591829_1298813563491695_2872326_n   15494054_1298813596825025_455008220_n   15592079_1298813600158358_387009451_n  PC231402   PC261405   PC261409   PC261412