ขอแสดงความยินดีกับผู้ได้รับรางวัลพระพฤหัสบดีประจำปี 2564

สำนักงาน สกสค.จังหวัดสุพรรณบุรี ขอแสดงความยินดี กับผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา บุคลากรทางการศึกษา ผู้ปฏิบัติงานด้านการศึกษา ผู้บริหารสถานศึกษา และหน่วยงาน ที่ได้รับรางวัลพระพฤหัสบดี ประจำปี 2564

พระพฤหัส64