ขอแสดงความยินดี

เมื่อวันที่  27  ธันวาคม  2559  นายทองใบ  โฉมงาม  ผู้อำนวยการสำนักงาน สกสค.จังหวัดสุพรรณบุรี ได้รับรางวัลยกย่องเชิดชูเกียรติพ่อตัวอย่าง ประจำปี 2559  จาก ว่าที่ร้อยตรีสุพีร์พัฒน์  จองพานิช  ผู้ว่าราชการจังหวัดสุพรรณบุรี ซึ่งเป็นประธานในพิธีมอบรางวัลยกย่องเชิดชูเกียรติ ณ เทศบาลตำบลบ้านโพธิ์ อำเภอเมือง จังหวัดสุพรรณบุรี

PC271437  PC271417

PC271424   PC271413