“ครูดูแลครูที่ป่วยและช่วยเหลือตัวเองไม่ได้”

โครงการครูช่วยครู “ครูดูแลครูที่ป่วยและช่วยเหลือตัวเองไม่ได้” เมื่อวันที่ 20 สิงหาคม 2564 นายไพบูลย์ มูลละวงษ์ , นายปรีชา คงสว่าง และนายชูชาติ คงมีชนม์ ครูอาสาอำเภอเมืองสุพรรณบุรี ออกเยี่ยมผู้ป่วยที่ช่วยเหลือตัวเองไม่ได้ จำนวน 9 ราย คือ 1.นายละเอียด ศรีโพธิ์พันธุ์ ติดเตียง 2.นายชลัต ณ ป้อมเพชร ติดเตียง 3.นายสำรวล มาลัย เส้นเลือดในสมองแตก 4.นางอุษา พรหมจันทร์ดา ติดเตียง 5.นางอภิญญา สังขพันธุ์ ติดเตียง 6.นายประดิษฐ์ พลายจั่น อุบัติเหตุติดเตียง 7.นางอัจฉราภรณ์ มั่นคง อัมพาต 8.นายสุรเชษฐ์ พุ่มสวย สมองฝ่อ 9.นายนิกร ศรีสำราญ เส้นเลือดในสมองแตก ได้พูดคุยให้กำลังใจและมอบเครื่องเวชภัณฑ์ เพื่อสร้างขวัญและกำลังใจในการดำเนินชีวิตต่อไป

408232 408235 408243 408255 579031_0 579339 579364 579400 579420