“ครูอาสาห่วงใยและใส่ใจดูแลสุขภาพเพื่อนครู”

เมื่อวันเสาร์ที่ 29 สิงหาคม 2563 นายทองใบ โฉมงาม ผู้อำนวยการสำนักงาน สกสค. จังหวัดสุพรรณบุรี พร้อมเจ้าหน้าที่ นายก้าน ภูฆัง และนายประสงค์ ภูฆัง ครูอาสาอำเภอหนองหญ้าไซ ออกเยี่ยมนายประสงค์ ภัทรารักษ์ ผู้ป่วยที่ช่วยเหลือตัวเองไม่ได้เนื่องจากไขสันหลังบาดเจ็บจากอุบัติเหตุ ได้พูดคุยให้กำลังใจและมอบเครื่องเวชภัณฑ์ เพื่อสร้างขวัญและกำลังใจในการดำเนินชีวิตต่อไป

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

OLYMPUS DIGITAL CAMERA