“ครูอาสาห่วงใยและใส่ใจดูแลสุขภาพเพื่อนครู”อำเภอสองพี่น้อง

โครงการครูช่วยครู “ครูอาสาห่วงใยและใส่ใจดูแลสุขภาพเพื่อนครู” เมื่อวันที่ 4 กันยายน 2563 นายทองใบ โฉมงาม ผู้อำนวยการสำนักงาน สกสค.จังหวัดสุพรรณบุรี พร้อมเจ้าหน้าที่ นายมานิตย์ นิลกำเหนิด และนายสมทรง มั่นสวัสดิ์ ครูอาสาอำเภอสองพี่น้อง ออกเยี่ยมผู้ป่วยที่ช่วยเหลือตัวเองไม่ได้ จำนวน 2 ราย คือ 1.นางจินดา มั่นสวัสดิ์ ไต,ติดเตียง 2.นางพัชรีรัตน์ ชีวภัทรนนท์ โรคพาร์กินสัน ได้พูดคุยให้กำลังใจและมอบเครื่องเวชภัณฑ์ เพื่อสร้างขวัญและกำลังใจในการดำเนินชีวิตต่อไป

S__44089585 S__44089587 S__44089588 S__44089589 S__44089591 S__44089593 S__44089594 S__44089595 S__44089596