“ครูอาสาห่วงใยและใส่ใจดูแลสุขภาพเพื่อนครู”อำเภอเดิมบางนางบวช

โครงการครูช่วยครู “ครูอาสาห่วงใยและใส่ใจดูแลสุขภาพเพื่อนครู” เมื่อวันที่ 7 กันยายน 2563 นายทองใบ โฉมงาม ผู้อำนวยการสำนักงาน สกสค.จังหวัดสุพรรณบุรี พร้อมเจ้าหน้าที่ นายสุทธิพล นาคทอง ,นางงามตา เพชรคอน , นางทัศยา น้ำเพชร ,นายสุทิน ศรีโมรา ,นางศิริพร จารุทรรศน์ และนางราณี ศรีโมรา ครูอาสาอำเภอเดิมบางนางบวช ออกเยี่ยมผู้ป่วยที่ช่วยเหลือตัวเองไม่ได้ จำนวน 1 ราย คือ 1.นายวิจัย เลี้ยงหล่ำ เป็นอัมพฤกษ ได้พูดคุยให้กำลังใจและมอบเครื่องเวชภัณฑ์ เพื่อสร้างขวัญและกำลังใจในการดำเนินชีวิตต่อไป

29149 29151 29160