“ครูอาสาห่วงใยและใส่ใจดูแลสุขภาพเพื่อนครู”อำเภอสามชุก

โครงการครูช่วยครู “ครูอาสาห่วงใยและใส่ใจดูแลสุขภาพเพื่อนครู” เมื่อวันที่ 7 กันยายน 2563 นายทองใบ โฉมงาม ผู้อำนวยการสำนักงาน สกสค.จังหวัดสุพรรณบุรี พร้อมเจ้าหน้าที่ นางอารีย์ อุบล และนางพรทิภา จันทร์อินทร์ ครูอาสาอำเภอสามชุก ออกเยี่ยมผู้ป่วยที่ช่วยเหลือตัวเองไม่ได้ จำนวน 2 ราย คือ 1.นายประเทือง เหลือจันทร์ ป่วยเส้นเลือดในสมองตีบ 2. นางประไพพรรณ สุคันที ป่วยไตเรื้อรัง ได้พูดคุยให้กำลังใจและมอบเครื่องเวชภัณฑ์ เพื่อสร้างขวัญและกำลังใจในการดำเนินชีวิตต่อไป

S__93265926 S__93265928 S__93265931 S__93265932 S__93265933