“ครูอาสาห่วงใยและใส่ใจดูแลสุขภาพเพื่อนครู”อำเภออู่ทอง

โครงการครูช่วยครู “ครูอาสาห่วงใยและใส่ใจดูแลสุขภาพเพื่อนครู” เมื่อวันที่ 10 กันยายน 2563 นายทองใบ โฉมงาม ผู้อำนวยการสำนักงาน สกสค.จังหวัดสุพรรณบุรี พร้อมเจ้าหน้าที่ นางพรสวรรค์ กิ่งสัมฤทธิ์ และนางสาวลมัย บุญครอง ครูอาสาอำเภออู่ทอง ออกเยี่ยมผู้ป่วยที่ช่วยเหลือตัวเองไม่ได้ จำนวน 1 ราย คือ 1.นายไพบูลย์ พูลชอบ เป็นอัลไซเมอร์ ได้พูดคุยให้กำลังใจและมอบเครื่องเวชภัณฑ์ เพื่อสร้างขวัญและกำลังใจในการดำเนินชีวิตต่อไป

 S__44138657 S__44138659 S__44138660