“ครูอาสาห่วงใยและใส่ใจดูแลสุขภาพเพื่อนครู”อำเภอบางปลาม้า

โครงการครูช่วยครู “ครูอาสาห่วงใยและใส่ใจดูแลสุขภาพเพื่อนครู” เมื่อวันที่ 10 กันยายน 2563 นายทองใบ โฉมงาม ผู้อำนวยการสำนักงาน สกสค.จังหวัดสุพรรณบุรี พร้อมเจ้าหน้าที่ นายมนัส รอดทัศนา ,นางกัญญารัตน์ ถนอมพล และนางคำสอน แสงวิเวก ครูอาสาอำเภอบางปลาม้า ออกเยี่ยมผู้ป่วยที่ช่วยเหลือตัวเองไม่ได้ จำนวน 1ราย คือ 1.นายสมเดช มวลเสียงใส ป่วยเส้นเลือดในสมองตีบ,อัมพฤกษ์ ได้พูดคุยให้กำลังใจและมอบเครื่องเวชภัณฑ์ เพื่อสร้างขวัญและกำลังใจในการดำเนินชีวิตต่อไป

S__44138552 S__44138554 S__44138555 S__44138557 S__44138558