“ครูอาสาห่วงใยและใส่ใจดูแลสุขภาพเพื่อนครู”

โครงการครูช่วยครู “ครูอาสาห่วงใยและใส่ใจดูแลสุขภาพเพื่อนครู” เมื่อวันที่ 11 สิงหาคม 2564 นายนพรัตน์ พิมพ์จุฬา , นายคนิจ เรืองฉาย และนายวิเชียร กัณหรัตนชัย ครูอาสาอำเภอด่านช้าง ออกเยี่ยมผู้ป่วยที่ช่วยเหลือตัวเองไม่ได้ จำนวน 2 ราย คือ 1.นายเลี่ยม ศรีโมรา โรคชรา ติดเตียง 2. นายอิศเรศ หงษ์โต ติดเตียง ได้พูดคุยให้กำลังใจและมอบเครื่องเวชภัณฑ์ เพื่อสร้างขวัญและกำลังใจในการดำเนินชีวิตต่อไป

112964        112966

112962           112970