“ครูอาสาห่วงใยและใส่ใจดูแลสุขภาพเพื่อนครู”

โครงการครูช่วยครู “ครูอาสาห่วงใยและใส่ใจดูแลสุขภาพเพื่อนครู” เมื่อวันที่ 12 สิงหาคม 2564 นางอารีย์ อุบล และนางพรทิภา จันทร์อินทร์ ครูอาสาอำเภอสามชุก ออกเยี่ยมผู้ป่วยที่ช่วยเหลือตัวเองไม่ได้ จำนวน 2 ราย คือ 1.นายง่วน สว่างศรี  ชราภาพ  2. นายประเทือง เหลือจันทร์  เส้นเลือดในสมองตีบ ได้พูดคุยให้กำลังใจและมอบเครื่องเวชภัณฑ์ เพื่อสร้างขวัญและกำลังใจในการดำเนินชีวิตต่อไป

196505    196506

 

196507     196509