“ครูอาสาห่วงใยและใส่ใจดูแลสุขภาพเพื่อนครู”

โครงการครูช่วยครู “ครูอาสาห่วงใยและใส่ใจดูแลสุขภาพเพื่อนครู” เมื่อวันที่ 13 สิงหาคม 2564 นายสุทธิพล นาคทอง ,นางงามตา เพชรคอน , นางทัศยา น้ำเพชร , นายสุทิน ศรีโมรา ,นางศิริพร จารุทรรศน์ และนางราณี ศรีโมรา ครูอาสาอำเภอเดิมบางนางบวช ออกเยี่ยมผู้ป่วยที่ช่วยเหลือตัวเองไม่ได้ จำนวน 5 ราย 1.น.ส.บัวเรียง ทองคำ มะเร็งไทรอยต์ 2.นายวิจัย เลี้ยงหล่ำ อัมพฤกษ์ 3.นายศรชัย ทองคำ เก๊ายึดข้อหัวเข่าเดินไม่ได้ 4.นายสมนึก มั่นปาน เส้นเลือดในสมองตีบ 5.นายสรรสิทธิ์ ศรีสุขกุล เส้นเลือดในสมองตีบ ครูอาสาได้พูดคุยให้กำลังใจและมอบเครื่องเวชภัณฑ์ เพื่อสร้างขวัญและกำลังใจในการดำเนินชีวิตต่อไป

135244 135254 135262 135304 135306