“ครูอาสาห่วงใยและใส่ใจดูแลสุขภาพเพื่อนครู”

โครงการครูช่วยครู “ครูอาสาห่วงใยและใส่ใจดูแลสุขภาพเพื่อนครู” เมื่อวันที่ 17 สิงหาคม 2564 นายมนัส รอดทัศนา ,นายสมศักดิ์ น้ำใจดี ,นางจุฬารัตน์ โพธิ์ประดิษฐ์ , นางกัญญารัตน์ ถนอมพล , นางนุศรา เอี่ยมนวรัตน์ , นางต้องจิต โสมะภีร์ และนางคำสอน แสงวิเวก ครูอาสาอำเภอบางปลาม้า พร้อมเจ้าหน้าที่สำนักงาน สกสค.สุพรรณบุรี ออกเยี่ยมผู้ป่วยที่ช่วยเหลือตัวเองไม่ได้ จำนวน 2 ราย คือ 1.นางสุคนธ์ ราศีนวล  ชรา 2.นายอุดม รูปขำดี  อัมพฤกษ์ ได้พูดคุยให้กำลังใจและมอบเครื่องเวชภัณฑ์ เพื่อสร้างขวัญและกำลังใจในการดำเนินชีวิตต่อไป

275832 275833 275834 275835