“ครูอาสาห่วงใยและใส่ใจดูแลสุขภาพเพื่อนครู”

โครงการครูช่วยครู “ครูอาสาห่วงใยและใส่ใจดูแลสุขภาพเพื่อนครู” เมื่อวันที่ 17 สิงหาคม 2564 นายทองใบ โฉมงาม ผู้อำนวยการสำนักงาน สกสค.จังหวัดสุพรรณบุรี พร้อมนายชัยวัฒน์ ดิษฐ์กระจัน ครูอาสาอำเภออู่ทอง ออกเยี่ยมผู้ป่วยที่ช่วยเหลือตัวเองไม่ได้ จำนวน 2 ราย คือ 1.นายไพบูลย์ พูลชอบ  อัลไซเมอร์,ติดเตียง  2.นางสาววนิดา หุตะเมขลิน  อัมพฤกษ์,ติดเตียง ได้พูดคุยให้กำลังใจและมอบเครื่องเวชภัณฑ์ เพื่อสร้างขวัญและกำลังใจในการดำเนินชีวิตต่อไป

435984 436143 436144 436150  436374 436375