“ครูอาสาห่วงใยและใส่ใจดูแลสุขภาพเพื่อนครู”

โครงการครูช่วยครู “ครูอาสาห่วงใยและใส่ใจดูแลสุขภาพเพื่อนครู” เมื่อวันที่ 20 สิงหาคม 2564  นายประสงค์ ภูฆัง และนายก้าน ภูฆัง ครูอาสาอำเภอหนองหญ้าไซ ออกเยี่ยมผู้ป่วยที่ช่วยเหลือตัวเองไม่ได้ จำนวน 3 ราย คือ 1.นายผล สว่างศรี  เบาหวาน,อัมพฤกษ์,ไต  2.นายประสงค์ ภัทรารักษ์  ไขสันหลังบาดเจ็บจากอุบัติเหตุ  3.นางสาหร่าย ภัทรารักษ์  ข้อสะโพกเสื่อม ได้พูดคุยให้กำลังใจและมอบเครื่องเวชภัณฑ์ เพื่อสร้างขวัญและกำลังใจในการดำเนินชีวิตต่อไป

516526 516527 516530 S__144629775 S__144629776