“ครูอาสาห่วงใยและใส่ใจดูแลสุขภาพเพื่อนครู”

โครงการครูช่วยครู “ครูอาสาห่วงใยและใส่ใจดูแลสุขภาพเพื่อนครู” เมื่อวันที่ 20 สิงหาคม 2564 นายชาญชัย ดาบสมุทร , นายชัยรัตน์ มีสมหวัง และนางละออง มวลเสียงใส ครูอาสาอำเภอเมืองสุพรรณบุรี ออกเยี่ยมผู้ป่วยที่ช่วยเหลือตัวเองไม่ได้ จำนวน 9 ราย คือ 1.นางสรารัศมี เรืองธนเลิศ อัลไซเมอร์,ติดเตียง 2.นายอาคม วงษ์จันทร์ อัมพาต,ติดเตียง 3.นางสาวเกยูร วงศ์จันทร์ เส้นเลือดในสมองแตก 4.นางสาวรัตนา วงศ์จันทร์ เส้นเลือดในสมองแตก 5.นางนงลักษณ์ ชวนานนท์ ติดเตียง 6.นางสุรคณา มาแสง กล้ามเนื้อขาอ่อนแรงทั้ง2ข้าง 7.นางวันเพ็ญ สงเคราะห์ เนื้องอกในสมอง,ติดเตียง 8.นายอภิรัตน์ อยู่สำราญ ติดเตียง 9.น.ส.พรจรัส อรรถศิริ อัมพาต,ติดเตียง ได้พูดคุยให้กำลังใจและมอบเครื่องเวชภัณฑ์ เพื่อสร้างขวัญและกำลังใจในการดำเนินชีวิตต่อไป

405059 405057 408123 408126 S__3563769 S__3563787 407994 563503 S__3498051