“ครูอาสาห่วงใยและใส่ใจดูแลสุขภาพเพื่อนครู”

โครงการครูช่วยครู “ครูอาสาห่วงใยและใส่ใจดูแลสุขภาพเพื่อนครู” เมื่อวันที่ 20 สิงหาคม 2564 นายไพบูลย์ มูลละวงษ์ , นายปรีชา คงสว่าง และนายชูชาติ คงมีชนม์ ครูอาสาอำเภอเมืองสุพรรณบุรี ออกเยี่ยมผู้ป่วยที่ช่วยเหลือตัวเองไม่ได้ จำนวน 9 ราย คือ 1.นายละเอียด ศรีโพธิ์พันธุ์ ติดเตียง 2.นายชลัต ณ ป้อมเพชร ติดเตียง 3.นายสำรวล มาลัย เส้นเลือดในสมองแตก 4.นางอุษา พรหมจันทร์ดา ติดเตียง 5.นางอภิญญา สังขพันธุ์ ติดเตียง 6.นายประดิษฐ์ พลายจั่น อุบัติเหตุติดเตียง 7.นางอัจฉราภรณ์ มั่นคง อัมพาต 8.นายสุรเชษฐ์ พุ่มสวย สมองฝ่อ 9.นายนิกร ศรีสำราญ เส้นเลือดในสมองแตก ได้พูดคุยให้กำลังใจและมอบเครื่องเวชภัณฑ์ เพื่อสร้างขวัญและกำลังใจในการดำเนินชีวิตต่อไป

579339 408232 408235 579420 408243 579031 408255 579400 579364