คัดเลือกรางวัล “พระพฤหัสบดี” จังหวัดสุพรรณบุรี

เมื่อวันที่ 4  มิถุนายน  2562  นายทองใบ  โฉมงาม  ผู้อำนวยการสำนักงาน สกสค.จังหวัดสุพรรณบุรี พร้อมคณะกรรมการ พิจารณาคัดเลือกผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา ผู้ปฏิบัติงานด้านการศึกษา และหน่วยงานการศึกษา  ประเภท บุคคล กลุ่มที่ 1 ครูและคณาจารย์ และกลุ่มที่ 2 ผู้บริหารสถานศึกษา ซึ่งคณะกรรมการพิจารณาคัดเลือกผู้ที่ได้คะแนนสูงสุดในระดับจังหวัดแต่ละกลุ่มตามลำดับ  เพื่อส่งผลงานเข้ารับการประเมินคัดเลือกต่อในระดับประเทศ

ประชุมกรรมการ_๑๙๐๗๐๔_0055 ประชุมกรรมการ_๑๙๐๗๐๔_0047 ประชุมกรรมการ_๑๙๐๗๐๔_0052 ประชุมกรรมการ_๑๙๐๗๐๔_0070 ประชุมกรรมการ_๑๙๐๗๐๔_0050_0

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

ประชุมกรรมการ_๑๙๐๗๐๔_0056

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

ประชุมกรรมการ_๑๙๐๗๐๔_0030 ประชุมกรรมการ_๑๙๐๗๐๔_0033 ประชุมกรรมการ_๑๙๐๗๐๔_0032