คัดเลือก “ครูดีปูชนียบุคคล” ประจำปี 2560

สรรหาและคัดเลือกการยกย่องเชิดชูเกียรติผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา โครงการ “ครูดีปูชนียบุคคล” ประจำปี 2560 วันที่ 30 กรกฎาคม 2560 ณ ห้องประชุมสำนักงาน สกสค.จังหวัดสุพรรณบุรี

P7306064   P7306080   P7306081   P7306083   P7305782   P7305804   P7305809   P7305826   P7305851   P7305869   P7305877   P7305885   P7305900   P7305929   P7305943   P7305947   P7305982   P7306016  P7306019   P7306033   P7306040    DSCN1290   DSCN1311   DSCN1317   DSCN1331   DSCN1353   DSCN1373   DSCN1374   DSCN1397   DSCN1405  DSCN1421   DSCN1424   DSCN1449   DSCN1456   DSCN1463   P7306050   P7306055   P7306058  P7306046   P7306049