งานเลี้ยงมุทิตาจิต เจ้าหน้าที่ สกสค. ภาคกลาง

“ความทรงจำแสนล้ำค่า อำลาอย่างภาคภูมิ”  เมื่อวันที่  20  สิงหาคม  2559 ผู้อำนวยการ สกสค.และคณะเจ้าหน้าที่จังหวัดภาคกลาง ร่วมงานเลี้ยง มุทิตาจิต คุณณัฐกานต์   แสงวิมล (พี่ปู) และ คุณสุวิมล   งามเนตร (พี่สุ) ณ เจริญรัตน์รีสอร์ท สมุทรสงคราม

DSCN9043  DSCN9160

DSCN9198    DSCN9199

DSCN9086   DSCN9202

DSCN9148   DSCN9203

DSCN9211   DSCN9252

DSCN9190     DSCN9430

DSCN9451   DSCN9454