“ชี้แจงสวัสดิการช่วยเหลือสมาชิก ช.พ.ค. – ช.พ.ส. ครูนอกประจำการบางปลาม้า”

วันศุกร์ที่ 25  มกราคม  2562 สำนักงาน สกสค.จังหวัดสุพรรณบุรี ออกหน่วยพบปะ สมาชิก ช.พ.ค. – ช.พ.ส. ของสมาคมข้าราชการครูนอกประจำการอำเภอบางปลาม้า เพื่อประชาสัมพันธ์โครงการจัดสวัสดิการเพื่อช่วยเหลือสมาชิก ช.พ.ค. –ช.พ.ส.  ที่มีอายุ 75 ปี หรือเป็นสมาชิกต่อเนื่อง 40 ปี  ตรวจสอบข้อมูลการระบุสิทธิ์ผู้รับเงินสงเคราะห์ครอบครัว และบริการตรวจวัดความดันเบื้องต้น  ณ หอประชุมอำเภอบางปลาม้า  อ.บางปลาม้า จ.สุพรรณบุรี

DSCN3896 DSCN3922 DSCN3916 DSCN3934 DSCN3943 DSCN3954 DSCN3960 DSCN3965 DSCN3970 DSCN3976 DSCN3983 DSCN3984 DSCN3990 DSCN3993 DSCN3996 DSCN4004 DSCN4007 DSCN4008 DSCN4016 DSCN4021 DSCN4028 DSCN4029

DSCN3929 DSCN3909 DSCN3918 DSCN4020 DSCN3979