ชี้แจงเกี่ยวกับการระบุผู้มีสิทธิรับเงินสงเคราะห์ครอบครัว ช.พ.ค. – ช.พ.ส.

เมื่อวันเสาร์ที่ 24 สิงหาคม 2562 สำนักงาน สกสค.จังหวัดสุพรรณบุรี ได้ออกไปประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับระเบียบและหลักเกณฑ์ ช.พ.ค. – ช.พ.ส. และชี้แจงเกี่ยวกับการระบุผู้มีสิทธิรับเงินสงเคราะห์ครอบครัว ช.พ.ค. – ช.พ.ส. ให้เป็นไปในทิศทางเดียวกัน แก่ชมรมสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ครูสุพรรณบุรี จำกัด ที่เกษียณอายุราชการ หน่วยอำเภอเมือง ณ ห้องประชุมอาคารอเนกประสงค์โรงเรียนอนุบาลวัดป่าเลไลยก์

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

OLYMPUS DIGITAL CAMERA
OLYMPUS DIGITAL CAMERA

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

OLYMPUS DIGITAL CAMERA