ด้วยแรง แห่งรัก และภักดี

    ด้วยสำนักงานกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ เป็นหน่วยงานของรัฐที่จัดตั้งขึ้นตามพระราชบัญญัติกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ พ.ศ.2558 เป็นหน่วยงานที่เข้าร่วมกับที่ประชุมผู้บริหารองค์กรของรัฐที่จัดตั้งขึ้นตามพระราชบัญญัติเฉพาะ (ทอพ.) เช่นเดียวกับสำนักงาน คณะกรรมการ สกสค.ได้จัดทำหนังสือ “ด้วยแรงแห่งรักและภักดี” โดยมอบให้สำนักงานคณะกรรมการ สกสค. จำนวน 1 เล่ม

หนังสือ “ด้วยแรงแห่งรักและภักดี” เป็นหนังสือที่ถ่ายทอดความรู้สึกนึกคิด ความมุ่งมั่น วิริยะอุตสาหะ ความเสียสละของคนทำงาน “จิตอาสา” ที่มีตั้งแต่ข้าราชการ ศิลปินผู้สร้างงานศิลปะ ครู นักเรียน นักศึกษา ประชาชน ที่ร่วมแรงร่วมใจกันในทุกกระบวนการของการก่อสร้างพระเมรุมาศ แม้มีความยากลำบากเพียงไรก็ไม่่มีใครย่อท้อในการถวายงานครั้งสุดท้าย เพื่อส่งเสด็จพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชบรมนาถบพิตร สู่สวรรคาลัย ดังภาพถ่ายหนังสือดังกล่าว

    สำนักงานคณะกรรมการ สกสค. เห็นว่าเป็นหนังสือ ที่ทรงคุณค่าเป็นอย่างยิ่ง จึงประชาสัมพันธ์ให้บุคลากรของสำนักงานคณะกรรมการ สกสค. ทั่วประเทศตลอดจนครูและบุคลากรทางการศึกษาได้รับทราบ เพื่อการศึกษาค้นคว้า หรืออันอาจเป็นแรงบันดาลใจหรือเป็นพลังสร้างสรรค์การประกอบหน้าที่ การงาน และการช่วยเหลือสังคมประเทศชาติให้พัฒนาสถาพรต่อไป ด้วยความรักในชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ โดยสามารถดาวน์โหลดหนังสือในรูปแบบ E- Book ได้ที่ http://thaimediafund.or.th/phramerumas/

 31357682_983182208500074_4674512177263017984_o 31337827_983165585168403_7360142329665028096_n 31349695_983165598501735_4788349142982197248_n 31318017_983165651835063_9148948066160607232_n 31437455_983165591835069_1025553549364297728_n