ตรวจสุขภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา ประจำปี 2561

เมื่อวันเสาร์ที่  7  กรกฎาคม  2561 สำนักงาน สกสค.จังหวัดสุพรรณบุรี ร่วมกับโรงพยาบาลเกษมราษฎร์ ให้บริการตรวจสุขภาพประจำปีให้แก่ครูและบุคลากรทางการศึกษาประจำปี  2561  ณ สำนักงาน สกสค.จังหวัดสุพรรณบุรี

P7079431 P7079576 P7079409 P7079410 P7079413 P7079430 P7079436 P7079452 P7079458 P7079461 P7079466 P7079471 P7079475 P7079486 P7079492 P7079496 P7079509 P7079513 P7079514 P7079521 P7079525 P7079538 P7079542 P7079546 P7079552P7079437 P7079433