ตรวจสุขภาพประจำปี 2560

ด้วยสำนักงานคณะกรรมการ สกสค.โดยสถานพยาบาลของ สกสค. มีความห่วงใยในสุขภาพของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา จึงจัดให้มีคณะแพทย์ออกหน่วยเคลื่อนที่มาให้บริการตรวจสุขภาพประจำปี

สำนักงาน สกสค

รูป2   รูป3   รูป4   รูป5