ออกให้บริการตรวจสุขภาพประจำปี 2562

เมื่อวันจันทร์ที่ 5 สิงหาคม 2562 สำนักงาน สกสค.จังหวัดสุพรรณบุรี ร่วมกับโรงพยาบาลเกษมราษฎร์ ออกให้บริการตรวจสุขภาพประจำปีให้แก่ครูและบุคลากรทางการศึกษาประจำปี 2562 โดยนายทองใบ โฉมงาม ผู้อำนวยการสำนักงาน สกสค.สุพรรณบุรี พร้อมเจ้าหน้าที่ ออกเยี่ยมจุดตรวจที่ 2 ณ โรงเรียนสองพี่น้องวิทยา อำเภอสองพี่น้อง จังหวัดสุพรรณบุรี

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

OLYMPUS DIGITAL CAMERA