ตรวจสุขภาพประจำปี 2564

เมื่อวันพุธที่ 18 พฤศจิกายน 2563 สำนักงานคณะกรรมการ สกสค. โรงพยาบาลครู ร่วมกับ สำนักงาน สกสค.จังหวัดสุพรรณบุรี ออกให้บริการตรวจสุขภาพประจำปีงบประมาณ 2564 ณ โรงเรียนเทศบาล 2 วัดปราสาททอง อ.เมืองสุพรรณบุรี

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

ตรวจสุขภาพ 64_201118_7 ตรวจสุขภาพ 64_201118_8 ตรวจสุขภาพ 64_201118_9 ตรวจสุขภาพ 64_201118_10 ตรวจสุขภาพ 64_201118_11 ตรวจสุขภาพ 64_201118_12 ตรวจสุขภาพ 64_201118_13 ตรวจสุขภาพ 64_201118_14

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

OLYMPUS DIGITAL CAMERA