ตรวจสุขภาพประจำปี 2564

เมื่อวันจันทร์ที่ 16 พฤศจิกายน 2563 สำนักงานคณะกรรมการ สกสค. โรงพยาบาลครู ร่วมกับ สำนักงาน สกสค.จังหวัดสุพรรณบุรี ออกให้บริการตรวจสุขภาพประจำปีงบประมาณ 2564 ณ โรงเรียนกรรณสูตศึกษาลัย อ.เมืองสุพรรณบุรี

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

OLYMPUS DIGITAL CAMERA
OLYMPUS DIGITAL CAMERA

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

OLYMPUS DIGITAL CAMERA