ต้อนรับสมาชิกศูนย์ดูแลครูผู้สูงอายุจังหวัดยะลา

เมื่อวันที่ 6 มิถุนายน 2561 นายทองใบ โฉมงาม ผู้อำนวยการสำนักงาน สกสค.จังหวัดสุพรรณบุรี พร้อมเจ้าหน้าที่ มีความยินดีต้อนรับ สมาชิกศูนย์ดูแลครูและบุคลากรทางการศึกษาผู้สูงอายุจังหวัดยะลา นำโดย ดร.สมพงษ์ ปานเกล้า ผู้อำนวยการ สกสค.จังหวัดยะลา มาเยี่ยมชมสำนักงาน และร่วมรับประทานอาหารกลางวัน

P6068539 P6068540 P6068541 P6068552 P6068561 P6068571 P6068579 P6068580 P6068594 P6068600 P6068606 P6068608 P6068615 P6068620 P6068621 P6068622 P6068632 P6068635 P6068638 P6068641 P6068644 P6068676

P6068663 P6068652

P6068687 P6068695 P6068698 P6068703 P6068704 P6068712 P6068714 P6068720 P6068726 P6068758 P6068765 P6068768 P6068776 P6068785 P6068797 P6068798 P6068800 P6068807