ทำบุญทอดผ้าป่าโครงการ “ปั่นไปไม่ทิ้งกัน”

เมื่อวันที่ 29 มกราคม 2561 นายทองใบ โฉมงาม ผู้อำนวยการ สกสค.จังหวัดสุพรรณบุรี พร้อมเจ้าหน้าที่ ร่วมงานวันคนพิการสากลจังหวัดสุพรรณบุรี ทำบุญทอดผ้าป่าโครงการ “ปั่นไปไม่ทิ้งกัน” ณ ศาลเจ้าพ่อหลักเมือง อำเภอเมือง จังหวัดสุพรรณบุรี

P1296362 P1296364 P1296368 P1296370 P1296373 P1296374 P1296377 P1296379 P1296380 P1296386 P1296391 P1296393 P1296394 P1296400 P1296404 P1296408 P1296414 P1296417 P1296419 P1296420 P1296426 P1296427 P1296428 P1296430 P1296431