บริการทายาทสมาชิกรับเงินค่าจัดการศพ

เมื่อวันที่  20  สิงหาคม  2562  นายทองใบ  โฉมงาม ผู้อำนวยการสำนักงาน สกสค. จังหวัดสุพรรณบุรี ให้บริการทายาทของสมาชิก ช.พ.ค. ซึ่งถึงแก่กรรม เพื่อเตรียมเอกสารขอรับเงินค่าจัดการศพ และมอบค่าจัดการศพ ช.พ.ค. จำนวน 200,000 บาท ให้กับทายาทตามกฏหมาย ณ สำนักงาน สกสค. จังหวัดสุพรรณบุรี

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

OLYMPUS DIGITAL CAMERA