ประกาศคัดเลือกเป็นกรรมการตัวแทนผู้อำนวยการสถานศึกษาสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

ประกาศรายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกเป็นกรรมการตัวแทนผู้อำนวยการสถานศึกษาสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อเป็นคณะกรรมการ สกสค.จังหวัดสุพรรณบุรี

ประกาศ