ประกาศ รับสมัครผู้อำนวยการจังหวัด/กรุงเทพมหานคร

เปิดรับสมัครผู้อำนวยการ สกสค.จังหวัด/กรุงเทพมหานคร
http://www.otep.go.th/…/upl…/files/MUVbEBb1br_1476945135.pdf
(สามารถดาวน์โหลดคุณสมบัติและใบสมัครได้)

aY0m0GLUro_1476944063