ประชาสัมพันธ์การสมัครเป็นสมาชิก ช.พ.ค.

เมื่อวันที่ 1 กันยายน 2559 เจ้าหน้าที่สำนักงาน สกสค.จังหวัดสุพรรณบุรี ได้ประชาสัมพันธ์และชีแจ้งการเรื่องการสมัครเป็นสมาชิก ช.พ.ค. -ช.พ.ส.และสิทธิประโยชน์ที่จะได้รับ แก่ข้าราชการและบุคลากรทางการศึกษาที่บรรจุใหม่ สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 9 ณ ห้องประชุม ICT CENTER โรงเรียนกรรณสูตศึกษาลัย จังหวัดสุพรรณบุรี

14191516_1194863163886736_2093741677_o   14141847_734014683402901_2456847213935592743_n

14141642_734013713402998_7889389908794669424_n   14192736_734013393403030_5404262209989315954_n

14202649_734014813402888_7807969297440750893_n   14203327_734015973402772_2268272147321332450_n

14212099_734013856736317_6288572166493562957_n  14224704_734014076736295_5490075466087473373_n

14102501_734015396736163_4326310713240574996_n   14141957_734014566736246_8489169913751206951_n

OLYMPUS DIGITAL CAMERA
OLYMPUS DIGITAL CAMERA