ประชาสัมพันธ์ครูบรรจุใหม่

เมื่อวันที่ 28 ธันวาคม 2560 นายทองใบ โฉมงาม ผู้อำนวยการ สกสค.จังหวัดสุพรรณบุรี พร้อมเจ้าหน้าที่ ประชาสัมพันธ์สิทธิประโยชน์ของการเป็นสมาชิก ช.พ.ค. – ช.พ.ส. ให้แก่ข้าราชการครูที่บรรจุใหม่ สังกัดสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสุพรรณบุรี ณ ห้องประชุมตระกูลโรจน์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาจังหวัดสุพรรณบุรี เขต 1

PC285231 PC285224 PC285225PC285244PC285218 PC285252PC285253 PC285235PC285256 PC285237