ประชุมคณะกรรมการครูนอกประจำการ ประจำจังหวัดสุพรรณบุรี

เมื่อวันที่ 14 สิงหาคม 2562 สำนักงาน สกสค.จังหวัดสุพรรณบุรี ประชุมคณะกรรมการครูนอกประจำการ ประจำจังหวัดสุพรรณบุรี ครั้งที่ 2/2562 แจ้งที่ประชุมทราบ เรื่อง โครงการเยี่ยมผู้ป่วยติดเตียงตามอำเภอต่างในจังหวัดสุพรรณบุรี การตรวจสุขภาพประจำปี 2562  ผลการดำเนินการโครงการศูนย์ดูแลครูและบุคลากรทางการศึกษาผู้สูงอายุ และการแต่งตั้งคณะกรรมการศูนย์พิทักษ์สวัสดิภาพครูไทยจังหวัดสุพรรณบุรี  ณ ห้องประชุมสำนักงาน สกสค.จังหวัดสุพรรณบุรี

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

OLYMPUS DIGITAL CAMERA