ประชุมคณะกรรมการศูนย์ดูแลครูและบุคลากรทางการศึกษาผู้สูงอายุจังหวัดสุพรรณบุรี

เมื่อวันที่  10  เมษายน  2560  นายวิบูลย์  ศรศิลป์  ประธานกรรมการ ได้จัดประชุมเพื่อพิจารณาเรื่องการกำหนดวัน เวลา และการจัดกิจกรรมของศูนย์ดูแลครูและบุคลากรทางการศึกษาผู้สูงอายุ ปีงบประมาณ 2560  ณ ห้องประชุมสำนักงาน สกสค.จังหวัสุพรรณบุรี

P4102632   P4102660   P4102669   P4102647   P4102644   P4102641   P4102655   P4102642