ประชุมคณะกรรมการศูนย์พิทักษ์สวัสดิภาพครูไทย

เมื่อวันที่ 28 มกราคม 2563 ประชุมคณะกรรมการศูนย์พิทักษ์สวัสดิภาพครูไทยจังหวัดสุพรรณบุรี ครั้งที่ 1/2563 ณ ห้องประชุมสำนักงาน สกสค.จังหวัดสุพรรณบุรี

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

OLYMPUS DIGITAL CAMERA