ประชุมคณะกรรมการเครือข่ายประชาสัมพันธ์

เมื่อวันที่ 14 สิงหาคม 2562 สำนักงาน สกสค.จังหวัดสุพรรณบุรี ประชุมคณะกรรมการเครือข่ายประชาสัมพันธ์ สำนักงานคณะกรรมการ สกสค. ประจำจังหวัดสุพรรณบุรี ครั้งที่ 1/2562 แจ้งที่ประชุมทราบ เรื่องการจัดโครงการจิตอาสารวมใจปรับปรุงภูมิทัศน์สำนักงาน สกสคจังหวัด เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา เมื่อวันที่ 28 กรกฎาคม 2562 การจัดงานมหกรรมการศึกษาจังหวัดสุรรณบุรี ที่จะจัดในวันที่ 23-24 สิงหาคม 2562 และการแต่งตั้งคณะกรรมการศูนย์พิทักษ์สวัสดิภาครูไทยจังหวัดสุพรรณบุรี ณ ห้องประชุมสำนักงาน สกสค.จังหวัดสุพรรณบุรี

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

OLYMPUS DIGITAL CAMERA